Apie mus Akcijos Pragma Kainos Paslaugos Partneriams Verta žinoti Kontaktai E-parduotuvė
Meniu

    Pragma 3.2
        Kainos
        Moduliai
        Standartinis paketas
        Kontaktai
        Sutartys
        Filialinis ryšys
        Grafinis duomenų vaizdavimas
        Kuro apskaita
        Gamybos operacijų apskaita
        Gamybos apskaita
        Buhalterinė apskaita
        Atsargų apskaita
        Kasos aparato
        Pragmos 3.2 naujenos
        Mokymai
    Pragma 4.0
    Darbo užmokesčio apskaita
    Ilgalaikio turto apskaita
    Personalo apskaita


Intel Gold partneris

Apklausa


Partneriai

Intel NUC. Plačiau ....
Pradžia » Pragma » Pragma 3.2 » Moduliai » Buhalterinė apskaita
Apskaitos programos 'Pragma' v.3.2 modulis 'Buhalterinė apskaita'


      Aprašymas:

    Buhalterinės apskaitos modulis skirtas mokėjimo operacijų vykdymui, jų registravimui Didžiosios knygos buhalterinėse sąskaitose, skolų sekimui, buhalterinių sąskaitų detalizuotam pateikimui, finansinės ir mokestinės atskaitomybės ataskaitų ruošimui. Mokėjimo dokumentai - kasos, banko - gali būti įvedami litais ir valiuta. Programa automatiškai suskaičiuoja kurso kitimo įtaką. Galima vykdyti valiutos pirkimo ir pardavimo operacijas. Įvedant dokumentą, ūkinė operacija registruojama buhalterinėse sąskaitose. Programa paruošia mokėjimo dokumentų failą eksportui į šalies bankus, į vieningą tarpbankinių atsiskaitymų sistemą LITAS-ESIS. Mokėjimo dokumento įvedimo metu galima matyti firmos neapmokėtus dokumentus, skolos likutį. Programa gali automatiškai sudengti skolas FIFO metodu (veikia tik su 'Atsargų apskaitos' moduliu). Atliekamas valiutinių skolų perkainavimas. Programoje galima vesti atskaitingų asmenų avanso apyskaitą. Programos pagalba galima suformuoti ir atspausdinti mokėjimo dokumentus, kasos knygą, skolų žurnalus, tarpusavio skolų suderinimo aktus. Galima formuoti lentelės ir šachmatinės formos apyvartos žiniaraščius, buhalterinių sąskaitų suvestines. Programa pateikia laikotarpio pajamų ir sąnaudų suvestinę. Programa pagal aprašytas formules užpildo balanso formą, pelno (nuostolio) ataskaitą, pinigų srautų bei kapitalo pokyčio ataskaitas. Finansinės atskaitomybės ataskaitas galima spausdinti lietuvių ir užsienio kalbomis. Programos pagalba galima atspausdinti įvairias teiktinas deklaracijas ir ataskaitas, paruošti ir eksportuoti duomenis į reikiamo formato failus įvairiems registrams.

Kaina su PVM: 411.40 EUR


© 2008 UAB „Alefas“
Sevastopolio g. 15, 78296, Šiauliai
tel.: (+370 41) 550211
el.paštas: info@alefas.lt
Apie mus Akcijos Pragma Kainos Paslaugos Partneriams Verta žinoti Kontaktai E-parduotuvė
Puslapis atnaujintas: 2018-06-22
Viso apsilankė: 83,000